نصب Gitlab Runner

محمد عسکری
منتشر شده در ۵ ماه پیش | خواندن در ۲ دقیقه

Gitlab runner ابزاریست برای راه اندازی pipeline های گیت‌لب بر روی سرورهای شما، تا بتوانید به راحتی پروژه های خود را تست و دیپلوی کنید. 

دانلود بسته

برای دانلود و نصب بسته بنا به سیستم عامل سرورتان، به صفحه زیر مراجعه کنید و با استفاده از دستور curl یا wget بسته مورد نیاز را بر روی سرورتان دانلود کنید

لیست بسته های Gitlab runner

به عنوان مثال برای دبیان از دستور زیر

curl -LJO https://gitlab-runner-downloads.s3.amazonaws.com/latest/deb/gitlab-runner_.deb

و برای Centosاز دستور زیر می توانید استفاده کنید

curl -LJO https://gitlab-runner-downloads.s3.amazonaws.com/latest/rpm/gitlab-runner_.rpm


نصب بسته

پس از نصب، بسته به سیستم عاملتان می توانید دستورات زیر را اجرا کنید، تا بسته بر روی سرور شما نصب شود

نصب بر روی دبیان
dpkg -i gitlab-runner_.deb
نصب بر روی Centos
rpm -i gitlab-runner_.rpm


به روز رسانی بسته

برای به روز رسانی بسته، تنها کافیست بسته جدید را دانلود کرده، و سپس بر اساس سیستم عامل خود دستورات زیر را اجرا کنید

به روز رسانی روی دبیان

dpkg -i gitlab-runner_.deb

به روز رسانی روی CentOS

rpm -Uvh gitlab-runner_.rpm


نصب توسط فایل Binary

برای نصب توسط فایل باینری، تنها کافیست بر اساس سیستم عامل و معماری آن یکی از فایل های زیر را دانلود کنید

# Linux x86-64
sudo curl -L --output /usr/local/bin/gitlab-runner https://gitlab-runner-downloads.s3.amazonaws.com/latest/binaries/gitlab-runner-linux-amd64

# Linux x86
sudo curl -L --output /usr/local/bin/gitlab-runner https://gitlab-runner-downloads.s3.amazonaws.com/latest/binaries/gitlab-runner-linux-386

# Linux arm
sudo curl -L --output /usr/local/bin/gitlab-runner https://gitlab-runner-downloads.s3.amazonaws.com/latest/binaries/gitlab-runner-linux-arm

# Linux arm64
sudo curl -L --output /usr/local/bin/gitlab-runner https://gitlab-runner-downloads.s3.amazonaws.com/latest/binaries/gitlab-runner-linux-arm64

# Linux s390x
sudo curl -L --output /usr/local/bin/gitlab-runner https://gitlab-runner-downloads.s3.amazonaws.com/latest/binaries/gitlab-runner-linux-s390x

سپس دسترسی اجرا را به آن دهید

sudo chmod +x /usr/local/bin/gitlab-runner

پس از آن کاربری برای Gitlab runner ایجاد کنید

sudo useradd --comment 'GitLab Runner' --create-home gitlab-runner --shell /bin/bash

و پس از آن سرویس آن را اجرا کنید

sudo gitlab-runner install --user=gitlab-runner --working-directory=/home/gitlab-runner
sudo gitlab-runner start

حال می توانید پروژه هایتان را بر روی آن ثبت کنید


به روز رسانی باینری

برای به روز رسانی باینری کافیست دستورات زیر را دنبال کنید

ابتدا سرویس آن را از حالت اجرا خارج کنید

sudo gitlab-runner stop

پس از آن باینری جدید را دانلود کنید. به عنوان مثال

sudo curl -L --output /usr/local/bin/gitlab-runner https://gitlab-runner-downloads.s3.amazonaws.com/latest/binaries/gitlab-runner-linux-amd64

حال دسترسی اجرایی را به فایل جدید دهید

sudo chmod +x /usr/local/bin/gitlab-runner

و سپس آن را اجرا کنید

sudo gitlab-runner startمحمد عسکری

نظرات

پیمان Ab
پیمان Ab ۵ ماه پیش

عالی بود محمد جان. ممنون.
سعی کن پست های devopsی بیشتر بزاری.